Polowanie zbiorowe 18.12.2021r.- wigilijne

W dniu 18.12.2021r. na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Eligiusz Kaszuba – Łowczy oraz Andrzej Danielski, przy czym kolega Eligiusz Kaszuba, przypomniał zasady bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i przeprowadził krótkie szkolenie z zasad obchodzenia się zarówno z tuszą, jak i patrochami pozyskanego dzika, w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF.

W trakcie polowania pozyskano byka jelenia, łanię jelenia, pięć dzików, sarnę kozę i lisa. Królem polowania został kolega Eligiusz Kaszuba, I v-ce królem kolega Jacek Narowski, a II v-ce królem kolega Tomasz Narowski. 

Po polowaniu, jak nakazuje tradycja, koleżanki i koledzy myśliwi podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym sezonie.