Hubertus 2021

W dniu 06.11.2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się polowanie hubertowskie członków naszego koła, którego to prowadzącymi byli koledzy Daniel Dobrzykowski oraz Eligiusz Kaszuba – Łowczy.  

Przed rozpoczęciem polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Rafał Kozłowski przyjął od koleżanki i kolegi myśliwych – Patrycji Bagińskiej oraz Roberta Perka uroczyste ślubowanie.

Następnie Łowczy przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych oraz wyjaśnił kwestie reżimu sanitarnego wynikającego z obaw wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W trakcie polowania pozyskano trzy dziki, sarnę kozę oraz lisa. Królem polowania został kolega Dariusz Borowski, I v-ce królem kolega Włodzimierz Jankowski, II v-ce królem kolega Tomasz Narowski.

Na zakończenie polowania  w obecności myśliwych koleżanka Patrycja Bagińska oraz kolega Robert Perek zostali zgodnie z obyczajem pasowani przez Prezesa Koła Rafała Kozłowskiego na rycerzy Św. Huberta i przyjęci do grona myśliwych.