Polowanie zbiorowe 21.12.2019r.- wigilijne

W dniu 21.12.2019r. na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Wojciech Jach oraz Włodzimierz Wankowski, przy czym kolega Wojciech Jach przypomniał zasady bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Następnie Kolega Eligiusz Kaszuba – Łowczy, przeprowadził krótkie szkolenie z zasad obchodzenia się zarówno z tuszą, jak i patrochami pozyskanego dzika, w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF.

W trakcie polowania pozyskano cielę jelenia, łanię daniela, cielę daniela, dwa dziki, sarnę kozę, 2 lisy oraz koguta bażanta. Królem polowania został kolega Tomasz Narowski, I v-ce królem kolega Marcin Jóźwiak, a II v-ce królem kolega Sylwester Narowski. 

Po polowaniu jak nakazuje z tradycja koleżanki i koledzy myśliwi podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym sezonie.