Oczyszczanie pasów zaporowych

W dniu 3 listopada br. odbył się czyn, podczas którego czyszczono pasy zaporowe z gałęzi czy konarów drzew, a także zbierano buraki ćwikłowe.

Koleżanki i Koledzy uczestniczący w czynie zostali podzieleni na grupy, którym przydzielono za zadanie oczyszczanie pasów zaporowych oraz zbiór buraków ćwikłowych, które następnie zostaną rozwiezione na owe pasy zaporowe.