Hubertus 2019

W dniu 09.11.2019 r.  odbyło się polowanie hubertowskie członków naszego koła, którego to prowadzącymi byli koledzy Daniel Dobrzykowski oraz Eligiusz Kaszuba – Łowczy.  

Przed rozpoczęciem polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Rafał Kozłowski przyjął od kolegów myśliwych – Zbigniewa Hofmana oraz Pawła Jacha  uroczyste ślubowanie.

Następnie Łowczy przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.

W trakcie polowania pozyskano byka daniela, trzy cielaki daniela, trzy dziki oraz lisa. Królem polowania został kolega Daniel Dobrzykowski, I v-ce królem kolega Tomasz Narowski, II v-ce królem kolega Tomasz Bartkowiak.

Na zakończenie polowania  w obecności myśliwych kolega Zbigniew Hofman oraz kolega Paweł Jach zostali zgodnie z obyczajem pasowani przez Prezesa Koła Rafała Kozłowskiego na rycerzy Św. Huberta i przyjęci do grona myśliwych.