Inwentaryzacja zwierzyny metodą obserwacji

Zarząd Koła informuje, że przeprowadzenie inwentaryzacji w dniu 03.03.2019 r. odbędzie się metodą obserwacji (ambony). Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie inwentaryzacji są Kol. E .Kaszuba oraz Kol. M. Mizera.

Wszelkie pytania związane z inwentaryzacją prosi się kierować do w/w kolegów.