Wstrzymanie polowań indywidualnych a przestrzelanie broni kulowej

Zarząd Koła informuje, że Koleżanki i Koledzy, którzy nie brali udziału w treningu strzeleckim miały obowiązek do dnia 07.10.2018r przedstawić zaświadczenia o przestrzelaniu broni do Kol. Łowczego.

Koleżanki i Koledzy, którzy nie dostarczyli zaświadczeń o przestrzelaniu broni kulowej, nie są uprawnieni do wykonywania polowań do momentu dostarczenia zaswiadczenia osobiście do Kol. Łowczego.

Nie dostosowanie się do podanej informacji skutkować będzie sankcjami.