Ankiety osobowe i zdjęcia

Informuje się, że Koleżanki i Koledzy, którzy nie dostarczyli ankiet osobowych oraz zdjęć do Kol. Sekretarza zobowiązani są do dostarczenia ich w terminie ostatecznym, tj. 15.10.2018.

Niedostarczenie w/w dokumentów skutkować będzie brakiem aktualnej legitymacji PZŁ.