Szkody łowieckie a intensywność polowań

Prosi się Koleżanki i Kolegów o zintensyfikowanie polowań w rejonie 14, 15 i 20 z powodu występujących szkód łowieckich.