Porządkowanie urządzeń łowieckich – ambony

Do dnia 25 października bieżącego roku uprasza się Kolegów i Koleżanki o uprzątnięcie na własny koszt nienadających się do użytkowania ambon lub postawienie przewróconych.