Czyn – stawianie zakupionych ambon i czyszczenie pasów zaporowych

W dniu 28 października bieżącego roku o godzinie 9.00 odbędzie się czyn (stawianie zakupionych ambon i czyszczenie pasów zaporowych). Miejsce zbiórki jest w Nowaszycach. Obecność Koleżanek Kolegów mile widziana.