Czyn – obsiewanie pasów zaporowych

W dniu 19 listopada bieżącego roku o godzinie 9.00 odbędzie się czyn (obsiewanie pasów zaporowych). Miejsce zbiórki jest u Kolegi Eligiusza Kaszuby. Obecność Kolegów mile widziana.