Aktualizacja legitymacji

Do końca roku kalendarzowego należy zdać legitymacje PZŁ do Sekretarza Koła (Wojciech Borowski, ul. Armii Poznań 26/9, 62-250 Czerniejewo), celem aktualizacji.