Polowanie zbiorowe 17.11.2012r.

W dniu 17.11.2012 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn (Dziadkowo) odbyło się polowanie zbiorowe członów naszego koła.

Prowadzącymi polowanie byli Koledzy A. Danielski i A. Woźniak. W trakcie polowania pozyskano dzika i lisa. Królem polowania został kolega Włodzimierz Jankowski.