Polowanie zbiorowe 23.11.2008r.

W dniu 23.11.2008 na terenie leśnictw Zakrzewo i Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

W trakcie polowania zbiorowego pozyskano lisa. Królem polowania został kolega Andrzej Danielski.