Polowanie Dewizowe

Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że od dnia 22.10.2019r. godz. 09:00 do dnia 27.10.2019r. godz. 15:00 obw. 150 oraz obw. 151 będzie zamknięty do polowań indywidualnych z powodu przeprowadzania Polowania Dewizowego.

O ewentualnych zmianach Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni SMS przez system PZŁ. 

Rezydenci Koła

W dniu 14 sierpnia bieżącego roku na posiedzeniu Zarządu Koła zgodnie ze Statutem PZŁ przyjęto trzech Kolegów na Rezydenta:

  • Zbigniew Hofman,
  • Marcin Różewski,
  • Marcin Siepak.