Polowanie zbiorowe 4.12.2021r.

W dniu 4.12.2021r. odbyło się polowanie zbiorowe członków naszego koła, którego to prowadzącymi byli koledzy Włodzimierz Wankowski i Wojciech Jach.

W czasie zbiórki minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi Bogdana Cieślewicza.

W trakcie polowania pozyskano dwie łanie jelenia, sarnę kozę oraz lisa. Królem polowania został kolega Mariusz Wojtkowiak, I v-ce królem kolega Paweł Jach, a II v-ce królem kolega Daniel Dobrzykowski.