Myśliwi dzieciom

W dniu 16.07.2021 r., myśliwi z Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie mieli przyjemność spotkać się z dziećmi ze szkół podstawowych z Jankowa Dolnego oraz Szczytnik Duchownych. Spotkanie to miało charakter edukacyjny i odbyło się na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn.

Dzieci przywitał nadleśniczy Michał Michalak oraz Łowczy Koła kol. Eligiusz Kaszuba. Koledzy Mirosław Nadolski oraz Eligiusz Kaszuba przybliżyli dzieciom rys historyczny naszego Koła, gwarę myśliwską, omówili gospodarkę łowiecką jaką prowadzi Koło oraz biologię dzikiej zwierzyny. Następnie dzieci wraz z kol. Mirosławem Nadolskim oraz kol. Marcinem Siepakiem udały się na ścieżkę edukacyjną, na której to mogły zobaczyć zwierzęta dziko żyjące w lesie i obserwować ich zachowanie w środowisku naturalnym. Dzieci miały okazję zobaczyć ambonę myśliwską, zwyżkę oraz paśnik. Zdobyły wiedzę odnośnie tego, jak należy zachować się, gdy na spacerze w lesie spotkają sarnę, dzika czy jelenia. Po części edukacyjnej dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach plenerowych. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Maria Suplicka Wójt Gminy Gniezno wraz z radnym Jakubem Fryzą, którzy to podziękowali myśliwym za gościnę. Na koniec dnia dzieci otrzymały nagrody i upominki przygotowane przez nasze Koło oraz Wójta Gminy Gniezno. Spotkanie zakończyło się gorącym poczęstunkiem przy ognisku, który z zaangażowaniem przygotowali koledzy Tomasz Bartkowiak i Łukasz Cegiel oraz stażystka Kinga Bartkowiak.

Darz Bór!