Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 19 i 20 kwietnia br. o godz. 9.00 odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym (on-line) przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Koszt kursu, egzaminu i materiałów szkoleniowych wynosi 400 zł. – wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 5 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski”.

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

Osoby, które zapisały się na kurs (uiściły wpłatę) są zobowiązane do podania aktualnego adresu e-mail (k.lompert@pzlow.pl lub tel. 61 854 21 75), na który w dniu 16.04.br. (piątek) zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia.

Materiały dla uczestników kursu będzie można odebrać w biurze ZO od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 od dnia 21.04.2021 r. (środa). Egzamin odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ na dotychczasowych zasadach. Termin egzaminu zostanie podany w terminie późniejszym.