Odstrzał sanitarny – dni wolne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

W związku z tym opracowany został wzór wniosku, który należy złożyć pracodawcy (z podaną podstawą prawną), oraz wzór oświadczenia zarządcy obwodu łowieckiego (wypełnia przedstawiciel dzierżawcy) dla złożenia do pracodawcy PO wykonaniu czynności. Oświadczenie to potwierdza Wasz udział w odstrzale lub czynnościach z nim związanych.

Wzory – do wydrukowania w załącznikach:

 

Źródło: ZO Kraków