Grodzenie upraw kukurydzy

W dniu 27.07.2019r. w związku z nasileniem się szkód odbył się czyn, podczas którego ogrodzono wyznaczone uprawy kukurydzy.