Wstrzymanie polowań indywidualnych a przestrzelanie broni kulowej

Zarząd Koła informuje, że Koleżanki i Koledzy, którzy nie brali udziału w Treningu Strzeleckim, są zobowiązani do dnia 30.06.019 r. dostarczyć do Kol. Łowczego zaświadczenie odnośnie przestrzelania broni kulowej.

Niedostarczenie zaświadczenia w określonym terminie skutkować będzie wstrzymaniem odstrzału indywidualnego.