Odstrzał – Kozły

Zarząd Koła informuje o możliwości strzelania następnych kozłów z odstrzału.