Wpłaty na konto KŁ „Szarak”

Prosi się Koleżanki i Kolegów o dokonywanie wpłat związanych z wszelkimi uregulowaniami finansowymi na n/w konto:

Koło Łowieckie Nr 59 Mieleszyn

Bank Spółdzielczy oddz. Mieleszyn

Nr 46 9065 0006 0080 0800 2554 0001