Odstrzał

Prosi się Koleżanki i Kolegów o dostarczenie odstrzałów do końca bieżącego tygodnia do Kolegi Łowczego.