Polowanie zbiorowe 02.01.2016r.

W dniu 02.01.2016 r. na terenie Świątnik gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Eligiusz Kaszuba oraz Daniel Dobrzykowski. Przed rozpoczęciem polowania Prezes Koła kolega Włodzimierz Jankowski w obecności myśliwych przyjął od kolegi Mateusza Szukały uroczyste ślubowanie.

W trakcie polowania pozyskano łanię daniela, cielaka daniela, cztery dziki, sześć saren – kozy, dwa lisy. Królem polowania został kolega Włodzimierz Wankowski, I v-ce królem kolega Daniel Dobrzykowski, a II v-ce kólem kolega Tomasz Narowski.

Po zakończonym polowaniu zgodnie z myśliwskim obyczajem kolega Mateusz Szukała został pasowany przez Prezesa Koła kolegę Wł. Jankowskiego na rycerza św. Huberta.