Hubertus 2013

W dniu 09.11.2013 na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie Hubertowskie członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Przed rozpoczęciem polowania Łowczy Koła kol. Romuald Pęcherski przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Po szkoleniu – prowadzący polowanie Prezes Koła kol. Włodzimierz Jankowski oraz Łowczy Koła kol. Romuald Pęcherski przyjęli uroczyste ślubowanie od kolegi Tadeusza Witt.

W trakcie polowania pozyskano: łanie daniela, cielaka daniela oraz dwa dziki. Królem polowania został kolega Daniel Dobrzykowski, v-ce królem kolega Zbigniew Wysocki, a II v-ce królem kolega Włodzimierz Wankowski.

Na zakończenie polowania Kolega Tadeusz Witt został pasowany na rycerza św. Huberta i przyjęty do grona myśliwych.