Polowanie zbiorowe 02.12.2007r.

W dniu 02.12.2007 na terenie leśnictwa Kowalewko gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

W trakcie polowania pozyskano dwa dziki i dwa lisy. Królem polowania został kolega Mirosław Wojtkowiak(zaproszony gość), a v-ce królem został kolega Sylwester Narowski.